SnigelDesign Fängselrem

Finns i lager
149 kr
Artikelnummer: RES06B

Används av Svensk Polis!

Denna Fängselrem/Transportrem används för att förhindra personskador på våldsamma personer vid väntan på eller vid transport. Transportremmen ska användas som SISTA UTVÄG istället för att på felaktigt sätt ligga på eller sitta på omhändertagen person som gör kraftigt motstånd. Samt för att begränsa faran för våldsam rörlighet med benen under transport i fordon. 

OBS! Omhändertagen person med rem får aldrig ligga på magen utan måste alltid sitta upprätt samt under ständig kontroll av andning och allmänt tillstånd. Omhändertagen person med rem får ALDRIG lämnas utan tillsyn.

Ansvar
Användning av Transportrem sker helt på användarens eget ansvar. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för ev. skador orsakade av Transportrem, alla eventuella skadeståndsanspråk kommer att hänvisas till användaren. Inköp, innehav och användning av denna produkt medför ansvar för alla eventuella konsekvenser vid användning av remmen. Remmen kan leda till andningstopp samt andra personskador vid felaktig användning.

Tillverkaren och försäljaren av Transportremmen förutsätter att innehavaren noggrant läst igenom och förstått ovanstående bruksanvisning i sin helhet.