ExpoGraf CardKeep - We keep your card safe!

ExpoGraf CardKeep har varit verksamma sedan 1999 och är Europas största tillverkare/distributör av tillbehör för säker id- och passerkortshantering. Företaget har sedan starten haft en positiv tillväxt varje år, vilket har medfört kontinuerliga rekryteringar samt flytt till större lokaler vid tre tillfällen. Sedan 2009 bedrivs verksamheten i en 1500 kvm stor lokal som företaget har låtit uppföra i egen regi.